0%
طرح کهاب

طرح کهاب

تشکیل کارگروه اجرای طرح کهاب 

 

اجرای طرح کهاب  و تشکیل کارگروه اجرای طرح کهاب  با هدف کاهش هدایت انتقال و بازیافت بخارات بنزین از سال 87 تا کنون بر اساس مصوبات متعدد هیات وزیران توسط وزارت نفت اجرا شده و تحت پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.

طرح کهاب باید در انبار های نفت ، جایگاه های بنزین همچنین تانکرهای حامل سوخت نفت انجام پذیرد . اجرای طرح کهاب در جایگاه های بنزین در دو بخش مربوط یه کنترل و بازیافت بخارات بنزین در محل مخازن سوخت و در محل سوختگیری خودروها انجام می شود. بخارات بنزین شامل ترکیبات مختلف از آلی فرار است که می تواند علاوه بر آثار زیست محیطی بر سلامت کارکنان جایگاه های بنزین و انبار های نفت در وهله نخست ، مراجعان به جایگاه ها ، ساکنان مناطق همجوار جایگاه ها و انبار های نفت تاثیرات سوء داشته باشد.

از جمله این ترکیبات چهار ترکیب بنزن ، تولئون ، اتیل بنزن و زایلن است که سرطان زایی بنزن کاملا به اثبات رسیده است. لذا به منظور پیگیری و نظارت هرچه دقیق تر بر موضوع علل تاخیر در اجرا و تکمیل طرح کهاب، سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر انجام مکاتبات متعدد با وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط، نسبت به تشکیل کارگروه با عضویت دستگاه‌های مرتبط با موضوع اقدام و مراتب تکمیل طرح را به‌صورت مکرر پیگیری می‌کند. 

 

برگزاری جلسه کارگروه اجرای طرح کهاب در منطقه چالوس

 

جلسه کارگروه اجرای طرح کهاب با حضور مدیر، معاونین ، روسای نواحی، کارشناسان فنی منطقه، اعضای اتحادیه جایگاههای توزیع سوخت ، و شرکت سرمایه گذار(ثمین انرژی پارسیان) با مشارکت بانک سامان در منطقه چالوس   در تاریخ  1397/5/14 برگزار گردید.

اجرای طرح کهاب

اجرای طرح کهاب

اجرای طرح کهاب

اجرای طرح کهاب نیز همانند توزیع سوخت یورو ۴ در راستای کاهش آلایندگی زیست محیطی پیگیری می گردد و اجرای طرح کهاب ضروری می باشد.. البته اجرای این طرح علاوه بر ملاحظات زیست محیطی ، صرفه اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه را در راستای اقتصاد مقاومتی نیز مد نظر دارد.

اجرای طرح کهاب

اجرای طرح کهاب

اجرای طرح کهاب

این طرح در بسیاری از کشور ها اجرا می گردد، اجرای آن در منطقه چالوس تا پایان ماه جاری شروع می گردد .اجرای طرح بازیافت بنزین از بخارات فرآورده درحین تخلیه و بارگیری با روشها و تجهیزات روزآمد به صورت جدی در حال پیگیری می باشد.همکاری وتعامل صاحبان امتیاز مجاری عرضه سوخت و ارائه راهکارهای مناسب در موفقیت اجرای طرح مذکور موثر می باشد.